Politică de confidențialitate

Scopul principal al colectării datelor cu caracter personal de către S.C. Top Clima Expert S.R.L. prin intermediul site-ului www.topclimaexpert.ro sau prin celelalte mijloace de contact (telefon, e-mail, mesaj, etc.)  este acela de a putea procesa comenzi sau alte solicitări (Ex. solicitare intervenţie în garanţie, solicitare informaţii stoc produse, etc.)  şi de a livra produse sau presta servicii clienţilor. Datele vor fi folosite după caz, pentru procesarea comenzilor sau a altor solicitări, întocmirea facturilor, documentelor de garanţie, ofertelor, proceselor verbale, documentelor contabile şi documentelor de livrare. Nefurnizarea datelor duce la imposibilitatea procesării oricărei comenzi sau solicitări de orice fel. 

În cazul în care nu sunteţi de acord cu prezenta Politică de confidenţialitate a S.C. Top Clima Expert S.R.L. vă rugăm să nu efectuaţi nicio comandă sau solicitare pe www.topclimaexpert.ro sau prin celelalte mijloace de contact, cât şi să întrerupeţi vizitarea site-ului mentionat.

Sub nicio formă bazele de date care conţin date cu caracter personal nu vor fi făcute publice, vândute sau închiriate. Acestea vor putea fi folosite strict în scopurile menţionate în prezenta Politică de confidenţialitate şi dacă situaţia o va impune vor fi prezentate organelor abilitate de control.
Această Politică de confidenţialitate este valabilă în cazul tuturor comenzilor sau solicitărilor efectuate de clienţi inclusiv cele telefonice, prin e-mail, sms, prin aplicaţia WhatsApp sau oricare alte mijloace de contact.

Datele personale prelucrate de S.C. Top Clima Expert S.R.L. sunt:

 • numele, prenumele, adresa de livrare, adresa de domiciliu, datele de contact (nr. telefon, e-mail, etc.) şi alte date necesare procesării solicitărilor clientului,
 • datele despre dispozitivul şi reţeaua pe care le utilizaţi pentru a accesa  www.topclimaexpert.ro . Acestea pot include şi datele despre sistemele de operare şi aplicaţiile software instalate pe dispozitivul Clientului. De asemenea pot include adresa IP, setările regionale şi de limbă.
 • date despre produsele sau serviciile pe care le utilizaţi sau doriţi să le achiziţionaţi. Acestea pot include şi paginile web pe care le vizitaţi.
 • conturile bancare, care ne sunt necesare doar în eventualitatea unei rambursări în cont ca urmare a returnării unei comenzi de catre Client. În orice alte situaţii nu vă vom solicita aceste date.
 • Cookies, proprii sau care provin de la terţi, care pot fi Google, Facebook, fără a se limita la aceştia. Pentru mai multe informaţii va rugăm să consultaţi şi Politica de cookie-uri afişată pe www.topclimaexpert.ro .

În funcţie de nevoie, pentru procesarea unei comenzi sau a oricărei alte solicitări putem transmite datele dumneavoastră cu carater personal anumitor furnizori de servicii:

 • firmelor de curierat sau alţi transportatori,
 • furnizorilor de servicii IT,
 • furnizorilor de servicii contabile,
 • furnizorilor de servicii logistice,
 • furnizorilor de servicii bancare sau IFN-uri,
 • altor furnizori de produse sau servicii care au legatură directă cu o comandă sau solicitarea Clientului.

S.C. Top Clima Expert S.R.L., administratorul site-ului www.topclimaexpert.ro vă aduce la cunoştinţă faptul că prin citirea prezentei Politici de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal,  aţi fost informat care sunt drepturile dumneavoastră prevazute de Regulamentul General privind Protecţia Datelor (U.E.) 2016 / 679, respectiv următoarele:

 • dreptul de a solicita în orice moment accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal,
 • dreptul de retragere a consimţământului,
 • dreptul de a solicita rectificarea acestora,
 • dreptul la portabilitatea datelor,
 • dreptul de limitare a prelucrării,
 • dreptul la ştergerea sau restricţionarea datelor,
 • dreptul la opoziţie,
 • dreptul de a nu fi obiectul unei soluţii complet automatizate, inclusiv crearea profilului,
 • dreptul de a depunere o plângere autorităţilor competente.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe o perioadă limitată şi doar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate.

În cazul în care este necesară păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru respectarea unei obligaţii legale, vă aducem la cunostinţă faptul că nu vom putea da curs unei eventuale solicitări din partea dumneavoastră de ştergere a acestor date.  

Nu colectăm şi nu procesăm date sensibile care sunt prevăzute în Regulamentul General privind Protecţia Datelor (U.E.) 2016 / 679. Datele catalogate sensibile sunt următoarele:

 • originea rasială sau etnică,
 • orientarea sexuală,
 • opiniile politice,
 • convingerile religioase sau filosofice,
 • apartenenţa sindicală,
 • date genetice, biometrice sau medicale,
 • datele personale referitoare la infracţiuni sau condamnări penale,
 • date ale minorilor sub 16 ani.

În cazul în care indiferent de voinţa noastră vom primi date sensibile ne obligăm să le ştergem în cel mai scurt timp.

S.C. Top Clima Expert S.R.L. se angajează să stocheze şi să proceseze datele dumneavoastră cu caracter personal într-o manieră confidenţială şi care asigură securitatea necesară. Toate dispozitivele unde sunt stocate sau prelucrate date personale sunt protejate prin parolarea acestora, în acest mod limitând posibilitatea ca acestea să fie folosite şi de alte peroane care nu ar trebui sa aibă acces.

Pentru mai multă protecţie site-ul www.topclimaexpert.ro are implementat un Certificat de tip SSL.

Datele de identificare ale societăţii care deţine ṣi administrează site-ul www.topclimaexpert.ro sunt:
S.C. Top Clima Expert S.R.L.
CUI:  43765090
Nr. de ordine în registrul comerţului. : J23/1071/18.02.2021
EUID: ROONRC. J23/1071/2021
Sediul social: Str. Crișul Repede, Nr. 46E, Oraș Bragadiru, Județ Ilfov
Tel. mobil: +4 0738 530 507
E-mail: office@topclimaexpert.ro

S.C. Top Clima Expert S.R.L. îşi rezervă dreptul de a actualiza şi modifica periodic actuala Politică de confidenţialitate afişată pe site-ul www.topclimaexpert.ro , fără a fi necesară înştiintarea utilizatorilor / clienţilor în acest sens. Ca urmare, vă rugăm să urmariţi periodic conţinutul acestei Politici de confidenţialitate.

Pentru orice informaţii sau solicitări referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal colectate sau prelucrate de S.C. Top Clima Expert S.R.L., vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail office@topclimaexpert.ro , urmând să vă răspundem în cel mai scurt timp după analizarea lor.

S.C. Top Clima Expert S.R.L. vă aduce la cunostinţă faptul că în cazul în care consideraţi necesar aveţi dreptul legal de a depune o plângere la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, Bucureşti, telefon: +40.318.059.211 şi +40.318.059.212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web site www.dataprotection.ro .